BOM Bild 9B – Länksamling

I detta inlägg kommer jag att dela med mig av några länkar som man kan använda för inspiration till en bildlektion.

Jag hittade denna sida där jag fick en hel del inspriration: http://www.craftymorning.com/

Gaffelkonst

Tryck med bubbelplast

Träd 

Orm

Fingeravtryck

Äggkastning

Ballonger

 

 

 

Annonser

BOM Musik 8B – Reflektion

Broder Jakob

Igår fick jag, Sonja och Jenna i min klass framföra våran lektionsplanering som kan användas till en framtida musiklektion 

Det står i läroplanen(2011) ”Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel”(s.141), vilket passar bra till den låt som vi valde, Broder Jacob. 

Först började lektionen med att vi gick igenom texten i små bitar. För att göra det lite enklare bad vi en av ”eleverna” våra klasskamrater att måla på tavlan vad vi sjöng för att lättare memorera i vilken ordning man ska sjunga låten. Efteråt då ”eleverna” memorerat sången utantill delade vi in halva klassen och de fick sjunga låten i kanon. En kanon bildar olika stämmor men att man sjunger samma text. Vi delade sedan in klassen i fyra grupper och de olika grupperna fick börja sjunga varsin gång. 
Lektionen gick bra, men den gick lite fortare än vad jag tänkte. Som tur var hade vi även tänkt att vi skulle använda rörelser till sången om vi hade tid över. Vi bad då klassen att komma på olika rörelse till texten för att lättare komma ihåg texten. Klassen var fortfarande indelade i sina fyra grupper och vi gick sedan runt och sjöng i olika stämmor i kanon samtidigt som vi gjorde rörelserna.

Något som vi skulle ha gjort var att lära ut rörelserna samtidigt som det målades upp på tavlan, då hade texten eventuellt fastnat bättre. Och nu utgick vi från att denna klass vi hade framför oss hade hört låten innan. Men skulle man ha en ny klass framför sig så hade man fått gå igenom låten några fler gånger innan man låter dem att sjunga i kanon, och även visa hur en kanon går till.

 

Referens: 

Skolverket(2011)Läroplan för Grundskola, Förskolan och Fritidshemmet

BOM Bild 7C

Vi i klassen har fått en uppgift att göra en stop-motion film, där vi använt oss av green screen. Vi fick sedan lägga till egen musik som vi gjorde genom appen garageband. Alla arbetslag blev tilldelade varsitt tema som ligger till grund för hållbar utveckling. Vi i arbetslag 6 fick barnkonversionen artikel 6: ”Varje barn har rätt att överleva och att utvecklas”.

Det positiva med uppgiften var att vi fick vara kreativa och fick rätt mycket fria händer att arbeta kring artikeln. Vi i arbetslaget hade tur som fick åka på en skolresa till Tjeckien och träffa människor från olika länder, vi använde deras röster i vår film då vi tänkte på varje barn i hela världen har rätt att överleva och utvecklas. Det är viktigt att börja tidigt och lära eleverna att se och tolka ur andras perspektiv och även förstå alla människors lika värden och rättigheter(Björneloo, 2011,s.86). En positiv lärdom med uppgiften var att när vi tagit alla bilderna, insåg vi att även om vi ritat i svarta konturer runt det gröna och även den gula färgen. Försvann det ändå i green screen, så vi fick göra om vissa detaljer.

Exempel på en bilduppgift där man kan få in hållbar utveckling är att eleverna får följa med ut i skogen och plocka med sig avfall som de sedan får göra kost utav, för att lära barnen att man även kan göra konst av avfall. Eleverna får även ta med sig retursopor hemifrån som vi sedan går med till återvinningsstationen och visar eleverna var man egentligen slänger soporna.

 

Referens:

Björneloo, Inger(2011). Hållbar utveckling – att undervisa utifrån helheter och sammanhang, 2 uppl. Stockholm: Liber AB.

BOM bild 8 – Lerdröm

  
  
Vi fick i uppgift i vardera arbetslag att tillverka en lerdröm. Vi i arbetslag 6 valde att göra en natthimlen. Natthimeln består av en måne där John blund ligger på nedrekanten och håller i ett paraply. Vi gjorde även ett moln som överlappar månen och även lite stjärnor som då överlappar delar av månen och molnet. På kanten ovan på lerdrömen har vi gjort små hål där det är tänkt att man ska kunna hänga upp den sen. Ett alternativ är att hänga lerdrömen i ett barnrum. Tanken var att tillverka en lerdröm som ger ett lugn och harmoni. En uppgift som denna hade passat för elever i förskoleklass och upp till årskurs 3, där de själva får skapa och tillverka sin egen lerdröm. 

Uppgiften var rolig att utföra och det var kul att få testa på olika tekniker, som vi fick lära oss tidigare under lektionen. Vi fick lära oss att man bland annat behöver rugga upp ytan och lägga på lite slickers(lera som man utspätt med mycket vatten) för att sedan kunna överlappa. Detta gör man för att leran inte skall spricka eller gå sönder när man sedan skall bränna. 

BOM Bild – Extrauppgift pga resa till Tjeckien 

Mellan den 1 maj och den 6 maj har jag och tre klasskamrater varit i Tjeckien. En skolresa som vi fick möjlighet att åka på genom den förra kursen, engelska. Vi fick i uppgift att ta 3 bilder och förklara dessa bilder med ett ord, jag har valt dessa bilder:

  1 – Skydd – Ett gammalt gångjärn på en dörr i Prag.

2 – Livet – Grafittimålning på en vägg i Prag. Livet är inte alltid som man tror, det är som en berg-och-dalbana.

3 – Dröm – En tulpan utanför min lägenhet i Visby.

BOM Bild 5B2 – Arbetslag 6

Titel: Konstskapande utifrån Joan Miró
Tidsuppfattning: 2×45 min i en årskurs 3.

I det centrala innehållet för 1-3 står det följande: Centralt innehåll bild årskurs 1-3

”Redskap för bildframställning: Olika element
som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt
för- och bakgrund. ” (Lgr 11, s.21).

Vi tycker att det är viktigt att presentera målen på ett naturligt sätt och som blir enkelt för eleverna att förstå. Det är viktigt att använda de rätta begreppen så som bakgrund och förgrund och vad de innebär för något. Vi pratar om olika typer av färger och hur de används samt om de linjer, konturer och former vi kan se i hans målningar.

Den här lektionsplaneringen bygger på att vi har gjort ett förberedande arbete med Joan Miró där eleverna fått chans att bekanta sig med vem han är och vad som är typiskt i hans målningar. Följande bildprojekt är ett avslutande projekt om konstnären Joan Miró.

Projektet startar med att de på ett stort papper gemensamt i klassen får måla en färgad bakgrund med inspiration av hans natthimmel. Därefter får varje enskild elev i uppgift att måla en figur/symbol med flaskfärg på ett grövre papper. Denna figur klipps sedan ut och placeras i samråd med klasskamraterna på bakgrunden. Varje elev får sedan färdigställa sin figur genom att rita ut konturerna med tuschpenna eller flytande tusch och pensel. Konstverket binds samman med mindre symboler och streck för att skapa en helhet. Innan elevernas verk sätt upp får de i uppgift att komma fram till en gemensam titel.

Eleverna bedöms i sina motoriska färdigheter och förmågor att behandla olika tekniker. Dessa kunskaper bedöms genom att kolla på elevernas skapandeprocess.  

Referenslista:

Läroplan för Grundskola, Förskolan och Fritidshemmet. Skolverket, 2011.