VFU 2 – Lektionsplanering

Skriva räknehändelse

Årskurs och ämne

Lektionsplaneringen är tänkt för en årkurs två inom matematik där multiplikation står i fokus.

Kursplanens syfte

De förmågor som eleverna ska utveckla enligt kursplanen i Lgr11 är ”Eleven ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer (Lgr11, 2016, s.55).

Centralt innehåll

Momenten som eleverna ska arbeta mot enligt det centrala innehållet i Lgr11 är ”matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer”.

Mål för lektionen och genomförande

Målet med lektionen är att eleverna enligt Lgr11 ska, ”Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångsätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använda då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget (Lgr11, 2016, s.60).

Lektionen är 40 min lång. Den startar med att läraren går igenom målen med eleverna på deras nivå, vilket är multiplikation fyrans tabell och skriva. Sedan prestenterar läraren att under lektionen ska eleverna arbeta med räknehändelser. Eleverna har sedan tidigare arbetat med räknehändelser och vet hur upplägget är, men att läraren poängterar att vi gemensamt kommer att repetera så att alla är delaktiga och förstår.

Läraren ger eleverna ett uttryck på matematikspråk på tavlan, till exempel 4*2 = för att lektionens fokus är inom matematik och multiplikation. Det uttryck som står på tavlan kan förklaras med föremål, och det är lärarens nästa steg. Läraren förklarar att eleverna kan byta ut talet 4 mot olika saker, föremål till exempel, bilar, glassar, pennor eller äpplen. Nästa steg är att läraren ber eleverna att fundera ut vad de kan använda för föremål i sin räknehändelse. Efter att läraren har givit eleverna några minuters tänktetid, använder läraren sig av glasspinnar med elevernas namn på, för att alla eleverna ska få möjlighet att dela med sig av sitt föremål. Tanken med glasspinnar är att få alla eleverna delaktiga och även kontrollera att eleverna har förstått.

När alla eleverna har fått säga sitt föremål som de vill använda till sin räknehändelse, visar läraren en mall på hur man strukturerar en räknehändelse. Mallen är indelad i fyra delar varav, mattespråk, bild, föremål och ord. Mallen är förberedd med talet 4*2= som visas på overhead/teamboard. Eleverna får en genomgång av mallen, hur man kan rita en bild med hjälp av uttrycket, vilka föremål man har och hur man formulerar uttrycket i ord. Läraren går även igenom vilka ord som är viktiga i en räknehändelse, som detta exempel där de viktiga orden är understrukna.

Pia har 4 korgar.
I varje korg ligger 2 äpplen.
Hur många äpplen blir det tillsammans?

I räknehändelser är det viktigt att poängtera ”varje” och ”tillsammans”, för att de orden är centrala och viktiga i en räknehändelse då det talar om vad som händer. Läraren går även igenom att eleverna kan under föremål, rita ett annat föremål än sitt första alternativ, som till exempel klossar eller pennor osv. Genomgången är tänkt att ta 15 min, då eleverna redan har fått en genomgång tidigare och att de ska få tid att arbeta med sin räknehändelse.

Mallen delas sedan ut till eleverna och de får arbeta individuellt. Finns det tid så kan eleverna arbeta två och två. Läraren cirkulerar runt och hjälper eleverna genom scaffolding. Eleverna får 20 min att arbeta med sin räknehändelse, och de sista 5 minuterna är till för att ta fram en eller två eleverna som får redovisa sin räknehändelse inför klassen. Eftersom att man inte hinner med alla eleverna får man följa upp redovisningar under nästa matematik lektion.

Bedömning

Bedömningen av lektionsplaneringen är att eleverna ska kunna uttrycka sig konkret och med hjälp av föremål.

 

Referens

Skolverket(2011), Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Reviderad 2016: Stockholm: Skolverket.

IMG_57402

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s