BOM Bild 5B2 – Arbetslag 6

Titel: Konstskapande utifrån Joan Miró
Tidsuppfattning: 2×45 min i en årskurs 3.

I det centrala innehållet för 1-3 står det följande: Centralt innehåll bild årskurs 1-3

”Redskap för bildframställning: Olika element
som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt
för- och bakgrund. ” (Lgr 11, s.21).

Vi tycker att det är viktigt att presentera målen på ett naturligt sätt och som blir enkelt för eleverna att förstå. Det är viktigt att använda de rätta begreppen så som bakgrund och förgrund och vad de innebär för något. Vi pratar om olika typer av färger och hur de används samt om de linjer, konturer och former vi kan se i hans målningar.

Den här lektionsplaneringen bygger på att vi har gjort ett förberedande arbete med Joan Miró där eleverna fått chans att bekanta sig med vem han är och vad som är typiskt i hans målningar. Följande bildprojekt är ett avslutande projekt om konstnären Joan Miró.

Projektet startar med att de på ett stort papper gemensamt i klassen får måla en färgad bakgrund med inspiration av hans natthimmel. Därefter får varje enskild elev i uppgift att måla en figur/symbol med flaskfärg på ett grövre papper. Denna figur klipps sedan ut och placeras i samråd med klasskamraterna på bakgrunden. Varje elev får sedan färdigställa sin figur genom att rita ut konturerna med tuschpenna eller flytande tusch och pensel. Konstverket binds samman med mindre symboler och streck för att skapa en helhet. Innan elevernas verk sätt upp får de i uppgift att komma fram till en gemensam titel.

Eleverna bedöms i sina motoriska färdigheter och förmågor att behandla olika tekniker. Dessa kunskaper bedöms genom att kolla på elevernas skapandeprocess.  

Referenslista:

Läroplan för Grundskola, Förskolan och Fritidshemmet. Skolverket, 2011.

Annonser

BOM Bild 5B1 – Skapa utifrån konst, reflektion

IMG_8863

Vi i arbetslag 6, har tillverkat vår syn på Joan Mirós verk. Först började vi med att måla bakgrunden med vattenfärg, vi valde gult och orange som är typiskt för Miró.

Sedan började jag med att rita upp figurer med blyertspenna, här får man låta sin kreativitet flöda. Då eleverna redan har fått en genomgång av Joan Mirós olika konstverk och tekniker, vet de hur de ska rita sina figurer.

Efter att det har ritat med blyertspenna får de sedan färglägga sina partier med flaskfärg. Vi valde att använda oss av, röd, svart, blå, gul och grönt då det är de färgerna som är typiska för Joan Miró. När eleverna färglägger behöver de inte vara så noga med att färglägga innanför linjerna då vi kommer att fylla i dem sen med svart färg.

När eleverna har färglagt sina mönster, låter man dem torka innan man klipper ut bilderna, här får man förklara för eleverna att vara noga med hur de klipper ut sina figurer. Sedan får de klistra på sina figurer på ett papper med Marvin medium som vi använde. Jag valde att lägga ett papper som skydd mot bordet då jag strök limmet på baksidan av mina figurer, då får man limmet på hela baksidan; då det blir lätt att man inte får med kanterna annars.

Då eleverna är klara får de måla konturerna av sina figurer med svart färg, det viktigt att vara noga. Vi i arbetslaget använde oss av svart flaskfärg, det var svårt att få smala linjer på grund av penseln. Hade eventuellt varit lättare för eleverna att använda sig av en tuschpenna istället.

IMG_8921

 

BOM Musik uppgift 4 – Tillbakablick

Detta är en tillbakablick i vad vi har gjort i Bild och musik kursen. Vi har nu kommit halvvägs genom kursen och vi har jobbat mycket praktiskt genom att vi har sjungit sånger, spelat gitarr och piano. Vi har pratat en del om hållbar utveckling, att det inte enbart handlar om miljö utan så mycket mer. Det är viktigt att vi som grundlärare sen får många olika synvinklar att använda i vårt arbete.

Rösten

Under kursen gång har vi pratat mycket om att rösten är vårt viktigaste redskap. Det är vanligt att lärare söker hjälp efter många år som lärare, då de får anstränga sin röst under höga ljudvolymer. Några exempel på hur man kan rädda sin röst är att göra ett speciellt tecken som gör att eleverna tystnar. Dessa tecken kan vara att hålla sina armar i luften och när eleverna ser detta lyfter de sina händer i luften också. Och detta genom att uppmärksamma sina klasskamrater. Det sättet är något som jag kommer att använda mig av i mitt yrke som lärare, det gör att jag sparar min löst genom mina år som grundlärare. Ett annat exempel är att läraren har ett x ritat på golvet och när läraren står där vill hen säga något.

Sång och dans

Vi har sjungit både nya och kända låtar som man kommer ihåg sen när man var liten eller genom skolåren. Bland annat har vi sjungit och dansat räven raskar över isen, Karusellen, Tussilago och många fler. Detta är en bra övning till elever i klass F-3, då det är viktigt att föra vissa traditioner vidare och att ge eleverna möjlighet att bekanta sig med gamla låtar och visor.

Ljudkomposition

Under kursen har vi fått olika teman att redovisa för klassen. Bland annat blev vi indelade i grupper av fem och vi fick ta ut en dikt eller en text från en bok eller artikel. Detta skulle sedan framföras som ett eget kompositionsstycke. Detta arbete fick vi 30 min på oss att komma på en idé att framföra. Det var roligt att göra något annorlunda och få testa på olika sätt hur man skapar musik. Denna övning skulle passa för en F-3 klass, då de får använda sin kreativitet tillsammans med andra och skapa något tillsammans. Alla tolkar texter på olika sätt, så uppgiften ger ett intressant resultat.

Rytm/takt/puls och trummor

Genom att prata om rytm, takt och puls har vi fått lära oss att läsa av noter och spela trummor till. Puls är densamma hela tiden och kan förknippas med hjärtslag. Takt är något som skapar struktur och det delar in musikens flöde i vad man kan kalla olika små portioner, till exempel 4/4 takt som de flesta poplåtar går i. Mellan dessa taktsträck blandar man olika noter som bildar rytmen i låten. Även detta är en bra övning för elever då de får bekanta sig med dessa begrepp och får använda sig av trummor för att känna olika rytmer/takt och puls.

BOM Bild 5C – Bildanalys

IMG_8696

Konstverket är tillverkat av Mia Koch 1993 när hon var 16 år. Titeln på kosntverket är ”A Childs dream of parents with more time”. Kostverket finns bevarat på The International Museum of Children’s art i Olso, där de har samlat barns konstverk  från över 180 länder.

Målningen föreställer två vuxna människor som håller i hand, där ena har ett litet barn på ca 5 år sittandes på sina axlar. Människorna står på en blå strand och tittar ut mot ett himmelsblått vatten och himmel. Långt borta i bilden kan man se två fåglar som den vuxne med barnet på axlarna pekar på, och det gör även barnet också.  Stranden är en aning uppblött då du kan se reflektion av människorna i sanden. Färgerna i konstverket är målad med mjuk, blå nyans.

Konstverket är målat med oljefärg på en canvas och är (längd)52,5 x (höjd) 63,5 cm.

När jag tittar på bilden ser jag ett lugn och kärlek från de vuxna människorna emellan, och barnet. Bilden får mig att tänka på ett glatt familjeliv där de tar sig tid och umgås tillsammans.

Min tolkning av konstverkets budskap är att målningen gjordes för att visa ett kärt familjeliv som umgås tillsammans på en harmonisk plats. Målningen för ett lugn i kroppen när man studerar detaljerna då min favoritplats är en strand eller en hamn. Målningen symboliserar att man ska ta tid och umgås med sina nära och kära, då livet är så pass kort.

 

BOM Bild 5A – Konstpedagogiskt besök

Torsdagen den 14 april besökte vi i klassen konstmuseumet här i Visby. Vi fick en guidad tur av Armin som ursprungligen är från Tyskland. Han arbetar med ett projekt som heter konstaktuten, som innebär att lärare tar kontakt med Armin ifall de behöver nya idéer och hjälp med deras tema som de arbetar med i skolan. Och han menar på att det är viktigt att konstuppgiften hänger ihop med läroplanen. Vilka ingångar eleverna får är viktig del i hur man får barn och ungdomar att tycka om konst.

 ”Konstens funktion är att beröra och
förändrar en människa, det berör huvudet och hjärtat”- Armin

Armin menar på at det är viktigt att man som lärare är öppen för alla förslag som eleverna kommer med. Ett exempel som Armin nämnde var att eleverna fick göra ett konstverk av en stol, kniv och ett äpple. Men en elev valde att använda ett snöre eller ett päron istället. Eleven har rätt att ändra sig till att det blir elevens egna konstverk.

Konst är inte hopkopplat med kvalité, allt som tillverkas har en tanke bakom sig, och det innebär att allt är konst. Men det finns ett undantag som Armin nämnde, det är att ”man dödar inget för konst”, då han nämnde konstnären Damien Hirst, som använde sig av döda fjärilar i sitt konstverk för att få det verklighetstroget.

img_8724 

Konstakuten

Konstaktuen är ett sätt att få eleverna att använda sin fantasi och skapa konst. Tanken är att Armin kommer till skolan och skapar konst med eleverna eller att eleverna besöker konstmuseumet.

Ett av konstaktutens projekt på konstmuseumet var att skapa gatukonst. Eleverna fick använda sig av lera för att tillverka olika figurer som sedan spraymålades. Dessa figurer fick sedan placeras ut på olika ställen på Gotland. Materialet som figurerna var gjorda av löstes upp när det regnade och var inte miljöfarligt. Eleverna fick sedan besöka sina konstverk med jämna mellanrum och se hur konstverket har förändrats. Detta fick eleverna att använda sin kreativa sida och göra det på ett roligt sätt. Då Armin menar att ”allt faller när elever tänker att de inte kan skapa konst. Alla kan göra konst och förändra, det viktigaste är att eleverna får känslan att de gör konst på riktigt”.

IMG_8723

I bild, konst och medier för yngre barn (2014) nämns ett citat ur Skolverket(2010):

”Leken är viktig för barns utveckling och lärande…I lekens och
det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse,
kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att
sammarbeta och lösa problem(s.136).”

Ett annat projekt på konstmuseumet fick två olika elevgrupper besöka konstmuseumet. Ena gruppen var elever från förskoleklass till årskurs 4 och den andra gruppen var elever från gymnasiet. Armin lät båda grupperna att tillverka en labyrint.

I labyrinten fick de skapa olika konstverk som gömde sig i olika vrån. Bland annat skapade förskoleklassen till årskurs 4 en Minotaurus och gymnasieeleverna skapade ett fint rum och tv symboliserade störande objekt, som tekniska aparater när de inte fungerar.

IMG_8307

IMG_8726

IMG_8316
En Minotaurs
IMG_8317
Gymnasieelevernas konstverk

Detta bildspel kräver JavaScript.

Bendroth Karlsson, Marie & Karlsson Häkikö, Tarja (2014). Bild, konst och medier för yngre barn. Lund: Studielitteratur AB.

BOM Bild 3A-C: Fotouppgift

Vi i klassen har blivit tilldelade olika miljöer att fotografera, jag fick köket. Fotouppgiften är indelad i tre olika små uppgifter A-C.

Frukost i köket

3A

Den första deluppgiften går ut på att ta tre olika bilder en hebild, närbild och en extrem närbild och jag har valt att fotografer min frukost.

12970661_10208124555703703_1995533744_oHelbild

12939519_10208124555863707_1821551300_nNärbild

12966779_10208129558828778_390024458_nExtem närbild

Geomatrisk figur och Geometrisk volymkropp

3B

Den andra delguppgiften går ut på att ta en bild på  en valfri geomatrisk figur och en valfri geometrisk volymkropp. Jag har valt kvadrat som en geomentrisk figur och cylinder som en geometrisk volymkropp.

12970168_10208124555623701_1268544705_o
Ett glas med vatten – Geometrisk volymkropp.

12987927_10208124556063712_453474343_n
En röd bricka med mönster – Geomatrisk figur.

Rubicks kub

3C

Sista deluppgiften är en egen specifik uppgift, där jag själv får tänka ut en fotouppgift som skulle passa för en förskoleklass och upp till årskurs 3.

Jag har valt en uppgift där eleverna får ta tre olika fotografier på sin favoritleksak. Tre bilder där eleverna använder olika tekniker, för att se skillnad på bilder och få testa på de olika teknikerna. Det går sedan att utveckla deras förmånga och kunskap genom andra tekniker. Jag har valt att börja med att introducera normal, mörker och rörlig bild. Och jag har tagit kort på min rubicks kub, det går även att utveckla uppgiften genom att välja andra favoriter bland annat favoritmat, favoritplats och favoritfärg med mycket mera.

12980602_10208124556103713_1134845636_n
Rubicks kub – Normal bild.

12939079_10208124556143714_1130109831_n
Rubicks kub – Bild i mörker.

12987921_10208124556183715_368141870_n
Rubicks kub – Rörlig bild.

BOM Musik 3 – Temaidéer

Djur i Världen

Vi har valt att arbeta kring temat djur i olika världsdelar. Vi har valt detta temat då det är väldigt brett och kan appliceras på flera andra ämnen i skolan. De låtar vi har valt inför detta temat är;

Antarktis – Pelle Pingvin, detta är den sång vi valt att introducera för resten av klassen :

Europa – Älgarna demonstrerar
Asien – Elefanten pruttar
Afrika – Klumpiga pussar (Flodhäst)
Nordamerika – Björnen sover
Sydamerika – En liten liten apa
Australien – Krokodilen i bilen

Genom att vi har låtar om djur så kan vi arbeta kring temat inom naturkunskap, temat sträcker sig även över geografi ämnet då vi arbetar med olika världsdelar. Det går även att utveckla temat genom att laga mat från de olika världsdelar och då inkludera ämnet hemkunskap. Ett annat sätt att vidareutveckla temat är att teckna och måla bilder med djuren och då har vi även arbetat med det inom bilden. I ämnet engelska ska vi introducera namnet på djuren på engelska och vidare ska  eleverna själva hitta sånger med de utvalda djuren på engelska. Inom svenskan ska eleverna skriva egna faktarutor om djuren där de själva har sökt fram informationen.

Detta temat kan även vara ett övergripande tema över en hel termin och innefatta de flesta ämnena i skolan på lågstadiet. Utifrån årskurs kan svårighetsgraden på temat variera men utgå ifrån dessa sex sånger. På musiken kan eleverna lära sig sångerna med de tillhörande danserna och lekarna.

Som ett avslutande moment kan eleverna hålla en konsert där de kan bjuda in föräldrar och vänner och då framföra dessa sånger med rörelser och lekar.

Mathilda, Maria, Jenna, Sonja och Emma.