Udda & jämna tal

Vecka 47, November.

Elever och vårdnadshavare,

Enligt läroplanen (Lgr11) för elever i förskoleklass, ska de kunna:

  • Använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.
  • Använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.
  • Lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
  • Lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Vi har börjat arbeta med udda och jämna tal denna vecka. Eleverna har då fått tittat på en film som visar, hur man ser att ett tal är udda eller jämnt. Vi har även arbetat i storgrupp och diskuterat och experimenterat med talen. Eleverna har uppskattat detta väldigt mycket, och försökt med hjälp av sina kamrater att lösa uppgifterna. Läxan till på tisdag blir då att öva hemma på udda och jämna tal. Be gärna era barn att visa och berätta vad de lärt sig. Och sedan ska de rita en bild på ett udda eller ett jämt tal, som de sen kommer att redovisa för klassen på tisdag.

Trevlig helg!

Maria

Frågeställningar:

  1. Tycker ni att innehållet möter undervisningssyftet?
  2. Vad tycker ni om upplägget?

Referens:
Skolverket (2011). Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet. Stockholm: Skolverket. (LGR 11) s.13

Annonser

Egen Undervisning

Naturorientering

Naturorienteringslektionen (NO) har förskoleklassen på xx skola, en gång i veckan. Där lär de sig ett djur varje vecka, och utgår från veckans bokstav, som denna vecka är i. Planeringen har jag gjort några dagar innan till min lektion den 24 november, 2015. Jag samtalat med min LLU, för att vara riktigt förberedd. och även få medgivande av min LLU att använda den fakta som jag hittat om igelkotten, som då inte skulle vara för svår för eleverna. Min LLU, gav mig en sång som handlade om igelkotten, som förslag och jag tyckte det såg intressant ut, att använda på undervisningen.

På UR.se hittade jag en film om igelkotten, som jag vill använda för att eleverna ska få en upplevelse hur en igelkott förflyttar sig och hur igelkotten beter sig. Har även förberett en bild på en igelkott. Som är till för att eleverna skall se hur en igelkott ser ut, när de sen skall rita en igelkott i sina naturorienteringsböcker.  Efter eleverna en liten rast, då de får springa av sig. Får eleverna tillfälle att tillverka en egen igelkott, av löv som de plockar i skogen innan lektionen. Eleverna får ett papper av mig med en ritad igelkott på, som jag kommer att kopiera upp. Sedan får eleverna själva välja ett färgat papper som de sedan skall klistra på sin utklippta igelkott. De får även en nos till igelkotten i svart silkespapper, och även ett plast öga med en svart rörlig pupill inuti.

Eftersom att förskoleklassen inte finns med i Lgr 11 så får man titta på översikt vad de behöver lära sig, eller titta på årkurs 1 och se vad eleverna behöver ha kunskap om innan de börjar årskurs 1. De kan även göra en egen läroplan för enbart skolan. Men i detta fall har jag tittat på översikt. Eleverna fick utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga, då de fick svara på frågor om igelkotten. Och att eleverna fick sitta själva och måla en igelkott. Även att eleverna skulle skriva igelkott, under bilden, då de även får använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt. Och lösa problem och omsätter idéer i handling på ett kreativt sätt (Skolverket, Lgr 11, s.15).

Arbetssätt

Varför eleverna fick lära sig om igelkotten, grundar sig i att veckans bokstav är i. Ser fram emot lektionen, då det är en trevlig och go klass. Och känner mig mindre nervös över lektionen, då jag haft en lektion innan.

Eleverna fick samlas på en rund, blå matta framför svarta tavlan och där gick jag igenom vad de skulle göra. Jag berättade fakta om igelkotten och eleverna fick vara delaktiga, då jag frågade eleverna först vad de trodde. Sedan sjöng vi låten om igelkotten.

Igelkotten rund och go,
kryper ur sitt lilla bo.
När han någon ser,
när han något hör,
taggarna uppåt kör!

 De fick sedan se filmen om igelkotten, från UR.se. Eleverna fick sen sätta sig på sina platser och de fick ta fram sina naturorienteringsböcker och jag informerade vad de skulle göra. Eleverna målade sina igelkottar i sina böcker och skrev under bilden, vad det var på bilden och datum. Sedan fick eleverna gå och leka. Tillverkningen av igelkotten gav jag information i början av lektionen och sedan gick jag runt och hjälpte eleverna med lim och löv, och visade hur de skulle göra, men jag gav ändå eleverna tillfälle att tillverka sin egen designade igelkott.

Utfall/ Reflektion.

Lektionen gick bra, och eleverna var mycket intresserade av lektionen och även de fakta som eleverna fick lära sig om igelkotten. Lektionen kunde inte ha gått bättre, med tanke på att jag fick med allt det som innehöll i min planering. Om man skall utveckla lektionen, och lära eleverna mer, så kan man hitta mer fakta om igelkotten. Men för den här åldern passade den mängden fakta jag hade, perfekt. Eleverna tyckte det var extra roligt att få tillverka sin egen igelkott. När eleverna var klara, hängde vi upp bilderna på väggen, för att glädjas av det som de själva har tillverkat.

Referens:

Skolverket (2011). Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet. Stockholm: Skolverket. (LGR 11) s.15